Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe 

04 stycznia – 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

język polski – 25 maja 2021 r.

matematyka – 26 maja 2021 r.

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.

termin dodatkowy: 16 czerwca - 18 czerwca 2021 r.

25 czerwca 2021 r.

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.