Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

 

13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

pomorskie, śląskie;

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasistyZakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

język polski – 16 czerwca 2020 r.

matematyka – 17 czerwca 2020 r.

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020 r.

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.