Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

 

13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

pomorskie, śląskie;

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21.04.2020 (wt) 9:00

matematyka – 22.04.2020 (śr) 9:00

język obcy nowożytny – 23.04.2020 (czw) 9:00

Termin dodatkowy: 1, 2, 3.06.2020

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

24 kwietnia 2020

Egzamin zawodowy (potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia)

część pisemna – 23.06.2020

część praktyczna – 27.06.2020 – 09.07.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.