Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 

11 lutego – 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

pomorskie, śląskie;

Wiosenna przerwa świąteczna


Egzamin ósmoklasisty

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.


język polski -  15 kwietnia 2019 (pn) g.9:00

matematyka - 16 kwietnia 2019 (wt) g.9:00

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (śr) g.9:00

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 

 

 

 

a)     część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 (śr)                           
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00 
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b)       część matematyczno-przyrodnicza –

                                    11 kwietnia 2019 (czw)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 (pt)

- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

20 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.