Raport z ewaluacji zewnętrznej


Poniżej przedstawiamy Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w dniach od 21 listopada do 28 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej Fundacji "Słoneczna Kraina".
Raport z ewaluacji 2017.pdf


Poniżej przedstawiamy Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w dniach od 2 czerwca do 21 czerwca 2016 r. w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Fundacji "Słoneczna Kraina".
Raport z ewaluacji 2016.pdf